Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

GIDO SE VRACÍ DOMŮ

Dne 13.2. se v koncertním sále Domu hudby konal nevšední koncert s názvem GIDO se vrací domů. Koncert byl součástí projektu, který připomíná 100. výročí narození skladatele Gideona Kleina, jehož nadějná skladatelská dráha byla násilně přervána holocaustem. Tento nadaný skladatel umírá v pouhých 26 letech a zanechává po sobě ne příliš rozsáhlé, avšak umělecky hodnotné dílo.
Úvodem koncertu zazněl cyklus V mlhách od Leoše Janáčka, který byl velice citlivě interpretován klavíristkou Věrou Müllerovou. Hudba Leoše Janáčka nebyla na koncert zařazena náhodou, jedná se o skladatele, který byl velikou inspirací pro mladého autora. Po Janáčkově cyklu již zazněla hudba oslavovaného autora a to sice Smyčcový kvartet č. 2. Návštěvníci koncertu byli svědkem famózního provedení této obtížné a polyfonními strukturami překypující kompozice. Interpretace díla se ujal smyčcový kvartet FAMA Q ve složení David Danel, Roman Hranička – housle, Ondřej Martinovský – viola, Balázs Adorján – violoncello. Interpreti krom dokonalé souhry prokázali naprosté pochopení celého cyklu, což se nejvíce projevilo v celkové stavbě a gradaci celého díla. Další cyklickou kompozicí Gideona Kleina, která zazněla na tomto nevšedním koncertě, byla jeho Sonáta pro klavír č.1. Interpretace se opět ujala vynikající klavíristka Věra Müllerová, která dokázala do skladby promítnout snad všechny emoce. Pod rukama jí vznikaly překrásné barvy a opět zde mohl pozorný posluchač zaregistrovat spoustu polyfonních přediv vystřídaných hudbou energičtější, přímější, často tokátového charakteru. Ani tato kompozice nenechala posluchače na pochybách a mohl si udělat dokonalý obrázek o výrazném talentu mladého skladatele. Do třetice zazněla skladba Topol. Toto drobné melodramatické dílo ovládlo sál svojí sugestivní a barevnou atmosférou. Interpretace se v doprovodné úloze ujala opět Věra Müllerová, avšak recitace byla plně v rukou Blanky Hejtmánkové, dlouholeté profesorky českého jazyka na konzervatoři v Plzni. Blanka Hejtmánková se během koncertu zhostila i předčítání jedné z kapitol knihy "Dopis od Gideona." Autorem je anglický muzikolog David Fligg, který ve své knize čerpá z nalezených materiálů, korespondence, ale i třeba z vyprávění Kleinových současníků. Kniha byla přeložena do českého jazyka a je nyní prezentována v rámci celého projektu GIDO se vrací domů. Nutno podotknout, že z předčítané ukázky je patrná jedna důležitá věc. Nejedná se zde o nudnou muzikologickou publikaci, ale o velice čtivý pohled do života mladého skladatele, který zároveň vykresluje i poměry panující během druhé světové války. Nevšednosti večera dodává i samotná přítomnost Davida Fligga na koncertě. Poslední kompozice večera nebyla již od Gideona Kleina, nýbrž od Daniela Chudovského. Uskupení FAMA Q předneslo kompozici pro smyčcové kvarteto s názvem Mikve. U tohoto mladého autora je patrné, že se zabývá studiem mikrointervalů, které byly vkusně v kompozici využívány. Skladba mě zaujala svoji poutavou atmosférou a nekonvenční barevností. Doslova jsem byl vtažen do proudu hudby a barev. V závěru celá kompozice získávala na éteričnosti, až se rozplynula docela.Obrovský podíl na mém hudebním zážitku má opět vynikající interpretace FAMA Q. Celý koncert byl pro mě nevšedním, až řekněme svátečním zážitkem.

© Pavel Luis Samiec (2020)

Zveřejněno: 13. 2. 2020