Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Koncerty školy

PODROBNOSTI KONCERTU

PRO NEMOC PŘESUNUTO - Prvorepublikové reminiscence Vídeň- Paříž

17. 10. 2018, 19:30 hod

Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň.

Náhradní termín koncertu je 28.1. 2019 v 19.30.

Prvorepublikové reminiscence Vídeň- Paříž

(ke 100. výročí vzniku Československa)

Jan Ostrý - flétna, Silvie Ježková - klavír


Skladatelé, jejichž skladby na koncertu zazní, jsou vzájemně provázáni přátelstvími, inspirací, zemí původu nebo zemí dlouhodobého pobytu. První republika, především Praha měla vždy velmi blízko k Vídni i Paříži. Tajemství této jak politické, tak společenské a samozřejmě kulturní sounáležitosti a společného východiska se pokusí navodit výběr skladatelů a jejich skladeb  - C. Debussy, B. Martinů, M. Ravel, G. Fauré, O. Mácha, H. Dutillereux, L. Sluka.

 

Jan Ostrý začal hrát na flétnu u prof. V. Žilky a poté za vedení prof. F. Malotína na Pražské konzervatoři. Ve studiích pokračoval na CNR de Versailles (prof. Ch. Rayneau), a později jako stipendista francouzské vlády na Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon ve třídě proslulého flétnisty Ph. Bernolda, kde ukončil studium jednomyslným udělením prestižní 1. ceny.  Vystupoval na významných koncertech a festivalech, mimo jiné na festivalu Styriarte v Grazu (umělecky vedeným N. Harnoncourtem), Haydn Festspiele v Eisenstadtu, pro Holandský rozhlas v Concertgebouw Amsterdam, festivalu Dny Pierra Bouleze v Lyonu a St.-Etienne (za vedení P.Bouleze), Pražském Jaru, Svatováclavském hudebním festivalu,  festivalu rozhlasu ORF Eggenberger Schosskonzerte v Grazu, Steirische Stifts-und Schloss Konzerte, Haydnovy hudební  slavnosti, Martinů Fest ve Vídni, Mezinárodním flétnovém festivalu v Maastrichtu a řadě dalších. V současné době vyučuje na Pražské konzervatoři a Ostravské univerzitě.

Silvie Ježková začala hrát na klavír v pěti letech pod vedením Jany Diatkové. Ve svých studiích pokračovala na pražské konzervatoři (E. Boguniová) a Akademii múzických umění (Doc. Boris Krajný a Prof. Ivan Klánský). Pravidelně se účastnila klavírních kurzů v Písku a Sommerakademie Prag-Wien-Busapest. Absolvovala řadu mistrovských kurzů (Amadeus Quartet, Alban Berg Quartet, LaSalle Quartet a další). Nejvíce ji inspiroval hudební přístup Rainera Schmidta (Hagen Quartet) a skladatele György Kurtága. Dlouhodobě spolupracuje s houslistou Romanem Patočkou, laureátem mnoha mezinárodních soutěží. Je též klavírní partnerkou Jana Ostrého, jednoho z našich nejvyhledávanějších flétnistů současné generace. Spolupracuje s významnými umělci a pedagogy z ČR a ze zahraničí (Cathrin Cantin, Jean-Louis Capezzali, André Cazalet, Claude Lefévbre, Jan Talich, Clara Nováková, František Malotín, Pavel Kudelásek, Jiří Fišer). Vystupuje na domácích i zahraničních pódiích (Francie, Německo, Nizozemí, Rakousko) a natočila snímky pro ÖRF, Radio 4 Netherlands a Český rozhlas. Od roku 2000 působí Silvie Ježková na Pražské konzervatoři.