Orchestr Konzervatoře Plzeň tradičně zahájil Haydnovy hudební slavnosti

Orchestr Konzervatoře Plzeň tradičně zahájil Haydnovy hudební slavnosti

31. ročník Haydnových hudebních slavností byl zahájen na zámku v Nebílovech v pátek 8.září 2023. V podání symfonického orchestru již tradičně zazněla Haydnova Symfonie D dur "Lukavická". Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň pod vedením dirigenta Jiřího Štrunce dále doprovodil hvězdného sólistu Viléma Veverku ve dvou koncertech pro hoboj. Zazněl Wranitzkého Koncert pro hoboj a orchestr G dur a Mozartův Koncert pro hoboj a orchestr F dur.