Podpořme společně muzikanty na volné noze

Podpořme společně muzikanty na volné noze

Od počátku vyhlášení naší sbírky (02.04. 2020) jsme zaregistrovali 245 žádostí v celkové výši 3 440 000 Kč.

Celkově jsme za 2 měsíce v jednotlivých týdenních vlnách díky podpoře a velkorysosti 400 dárců dokázali podpořit 123 muzikantů částkou 1 320 000 Kč. To už je solidně obsazený velký symfonický orchestr.

Věříme, že rychlá pomoc byla účinnou pomocí a kromě praktické roviny též posloužila jako morální podpora. Děkujeme též za silnou podporu osobnostem veřejného života, kteří jsou uvedeni mezi podporovateli a patrony sbírky. V souladu s kritérii vyhlášené sbírky byli přednostně podpořeni samoživitelé a živitelé rodin. Rozdělili jsme 100 % vybrané částky.

Máme radost z vřelých zpětných ohlasů umělců, kteří byli podpořeni. V tomto červnovém období se mnozí z nich hlásí s děkovnými koncerty. Postupně o nich informujeme.

Účel sbírky v tuto chvíli považujeme za naplněný, o dalších krocích budeme informovat.