Kruh přátel hudby 2021/2022

Kruh přátel hudby 2021/2022

Nová brožura Kruhu přátel hudby je na světě. Obsahuje 9 krásných koncertů v Domě hudby a kromě dvou novinek jsou to převážně koncerty, o které posluchači přišli z důvodu koronavirové situace v sezóně minulé. Předprodej abonmá KPH začíná 2. srpna 2021 na všech prodejních místech Plzeňské vstupenky.